Orły Polskiego Budownictwa

Nagroda specjalna w kategorii „Firma”