Orły Polskiego Budownictwa

I nagroda w kategorii „Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne”