Orły Polskiego Budownictwa

I nagroda w kategorii „Generalny Wykonawca”