Panattoni Cholerzyn Airport II

Kolejna zielona hala magazynowo-przemysłowa dla Panattoni ukończona.

Panattoni Cholerzyn Airport II jest obiektem o powierzchni 21384 m2. Obiekt wykonano z zastosowaniem stali niskoemisyjnej, w którym uzyskaliśmy znakomity wskaźnik EP (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) – niższy o 30% od wartości wymaganych aktualnymi przepisami.

Panattoni Cholerzyn Airport II. Hala magazynowo- przemysłowo-usługowa