Rozbudowa hali A dla firmy Nagel w Kopytowie

Kopytów

3 075 m2

Fusion Industrial Sp. z o.o.

05/2015 - 09/2015