Przebudowa i rozbudowa hali magazynowej o część tranzytową w Jankach

Janki

6 400 m2

ProLogis Poland LXXI Sp. z o.o.

10/2012 - 06/2013