ProLogis Park DC2, DC3 w Będzinie

 ProLogis Park DC2, DC3 w Będzinie
Lokalizacja:
Będzin
Powierzchnia:
19 800 m2
Inwestor:
ProLogis
Termin realizacji:
09/2008 - 06/2009