Prestiżowy Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Wszystkich związanych z branżą budownictwa zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Namawiamy do pochwalenia się swoimi osiągnięciami budowlanymi, w których jesteście szczególnie dumni i które stanowią dowód profesjonalizmu.

Celem konkursu organizowanego przez Andrzeja Adamczyka jest wyłonienie, nagrodzenie i wypromowanie wybitnych prac z dziedziny architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego. Zakres konkursu jest rozległy: zgłaszać można m.in. projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych. Projekty, które mogą brać udział w konkursie, to także obiekty infrastrukturalne ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku oraz projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych – to w dziedzinie architektury i budownictwa.

W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego organizator konkursu chętnie przyjmie m.in. uchwalone studia uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy też uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, albo uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę już wdrożone projekty, od których uchwalenia lub rozpoczęcia użytkowania nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Więcej informacji dotyczących konkursu:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/wydarzenia,konkursy_i_nagrody,artykul,...