Hala produkcyjno-magazynowa Panattoni Park Tarnobrzeg

Chmielów

34 700 m2

Panattoni Western Poland Management Sp.z o.o.

01/2012 - 08/2012