Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym w Będzieszynie

Będzieszyn

4 500 m2

Jolie Investments Sp. z o.o.

06/2012 - 11/2012