Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym w Będzieszynie

Będzieszyn

24 150 m2

Jolie Investments Sp. z o.o.

05/2014 - 02/2015