Hala magazynowa z modułem biurowym w Strykowie

Stryków

4 000 m2

Quendis Polska I Sp. z o.o.

03/2013 - 06/2013