Hala magazynowa w centrum logistycznym Tulipan Park Stryków I – etap IV

Smolice

5 235 m2

QUENDIS Polska I Sp. z o.o.

05/2014 - 11/2014