Hala magazynowa w centrum logistycznym Tulipan Park Stryków I - etap III

Smolice

3 430 m2

QUENDIS Polska I Sp. z o.o.

02/2014 - 05/2014