Centrum Logistyczne AMAZON w Sadach

Centrum Logistyczne AMAZON w Sadach
Lokalizacja:
Sady
Powierzchnia:
95 877 m2
Inwestor:
Panattoni Poland Services Sp. z o.o.
Termin realizacji:
10/2013 - 09/2014